Na Krajowej Wystawie w Toruniu Edmonton Gigantos ( właściciel Anna Woniak) zajął I miejsce. Otrzymał CWC. Tym samym jest nowym Championem Polski.

On Dog how in Torun Edmonton Gigantos ( owner Anna Woźniak) took I place, he got CAC. He is a new Poland Champion.